99TL Ve Üstü Tüm Alışverişlerinizde | Kargo Bedava

Gizlilik Politikası


GİZLİLİK/ÇEREZ/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ İş bu Aydınlatma Metni, internet sayfamızı ziyaret eden ve/veya mobil uygulamamızı kullanan kişilerin, çerez kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Fatih BOZKURT - MODA MODAM (Bundan sonra “MODA MODAM” olarak anılacaktır.) tarafından çerezlerinin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. MODA MODAM bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. MODA MODAM yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. KVKK uyarınca kişisel veri sahibi olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz Veri Sorumlusu olarak belirlenen MODA MODAM tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1. TANIMLAR ve KISALTMALAR İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen; Çerez (Cookie) : Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını, Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, KVKK : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, İnternet Sitesi : www.modamodam.com sitesini, Şirket : Talas/Kayseri Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde ve/veya mobil uygulamamız kullanıldığında çerez (cookie) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar aşağıda açıklanan nedenlerle işlenmektedir: • Müşteri portföyü oluşturmak. • Müşteri memnuniyetini arttırmak. • Ziyaretçilerin web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığını tespit etmek. • Ziyaretçilerin web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğini tespit etmek. • Ziyaretçilerin ziyaret süresini tespit etmek. • Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek. • Web sitesi güvenliğini arttırmak. • Kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak. • Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak. • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek. • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek; • İnternet Sitesinin, sizin ve MODA MODAM’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak. • E-ticaret platformunun çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, MODA MODAM üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin E-ticaret sitesindeyken, farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. • E-ticaret platformunu analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. • E-ticaret platformunun işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması. • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına Trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak, müşteriye uygun indirimler ya da kampanyalar tanımlamak. (Alış-veriş alışkanlıkları, site içi gezinme alışkanlıkları) • Anketlere müşterilerimizce katılım sağlandığı takdirde daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, koleksiyonlar ile ilgili sizlerden geribildirim almak, alışveriş deneyimi ile ilgili memnuniyetinizi ölçmek, satın aldığınız ürünler ile ilgili memnuniyetinizi ölçmek. • Mobil uygulama söz konusu olduğunda doğru müşteriye doğru iletişimi sağlayabilmek, kullanıcının ilgisini çekebilecek içerikleri müşteriye ulaştırabilmek, uygulamayı kullanıcının cihazının teknik özelliklerine göre geliştirilmesini sağlayabilmek. • İnternet erişimlerine ait log kayıtları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmakta, gerekirse MODA MODAM içi denetim süreçlerinde hukuki yükümlülük çerçevesinde işlenmektedir. • Sitenin ve/veya mobil uygulamanın güvenliğini güçlendirmek için, (örn. Sistemlere erişimde çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması veya MODA MODAM sistemlerinin ağ ve veri güvenliği için güvenlik duvarı, internet ağ geçidi, ağ ve alt ağ ayrımı gibi erişim güvenlik önlemleri alınması gibi. • Elektronik ticaret hüküm ve şartlarını düzenleyen uluslararası ve yerel yasal düzenlemeler kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VEHUKUKİ SEBEBİ Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında, sitemize kayıtlı ve giriş yapan kullanıcıların ve mobil uygulamanın kullanılması esnasında MODA MODAM tarafından • İnternet siteleri ziyaretleri • Mobil Uygulama Ziyaretleri • İnternet sitesi sipariş verileri gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza ile veri işleme hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

4. İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hissedarlarımıza, hizmet aldığımızbanka, analiz şirketleri, reklam şirketleri, araştırma firmaları ve satış ortaklığı şirketleri ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Kimlik, iletişim bilgileriniz yurtiçinde bulunmakla birlikte, hizmet aldığımız firmaların servislerinin yurtdışında bulunması sebebi ile, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği ve pazarlama bilgileriniz, yurt dışına aktarılmaktadır MODA MODAM elde ettiği kişisel verileri, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine aykırılık teşkil edecek şekilde başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

5. ŞİRKET’İN İNTERNET ORTAMINDA VERİ İŞLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ MODA MODAM tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak; • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığı ile elde edilen kişisel veriler MODA MODAM tarafından 8. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır. 6. ÇEREZLERİN TÜRLERİ Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilmektedir.

6. 1 BİRİNCİ TARAF ÇEREZLER Birinci taraf alan adları bilgisayarınızdan talepte bulunduğunuz her bir internet sayfası için her defasında sadece ilgili siteye gönderilir. İnternet sitesi hem ziyaret sırasında hem de sonraki ziyaretlerinizde size tanıyabilir. Bu nedenle birinci taraf çerezleri kapalı bir tarayıcı ile pratik olarak internetten yararlanabilmek pek mümkün değildir. 6. 2 ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER: Üçüncü taraf çerezler ise internet sitesini görüntülerken bir başka internet sitesine gönderilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler, dijital pazarlama amacıyla kullanılan çerezler olup reklam sunucuları tarafından bir sitede yaptığınız davranış bilgisinin, başka bir sitede gösterilebileceği reklamlar için kullanılabileceği gibi internet sitesi analizlerinde de kullanılabilir.

7. ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI 7. 1 SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER: KALICI ÇEREZLER: Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. OTURUM ÇEREZLERI: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.7. 2. KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZLER: Çerez Türü Ne işe yarar? Bu çerezler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi? Zorunlu Çerezler Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Sitede faaliyet göstermenizi ve sitenin sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanılması zorunludur. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama zorunlu çerezlerin kullanımına örnek olarak verilebilir. Zorunlu çerezlerin kimlik bilgilerini toplayabilme özelliği bulunmamaktadır. Zorunlu Çerezlerin kullanımının kabul edilmemesi durumunda sitenin önemli bir kısmının kullanılmasında ve site kullanım performansında sorun yaşayabilirsiniz Performans Çerezleri Performans Çerezleri; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan sorunlar gibi alanlarda bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin sitemizle girdiği etkileşimin analizinde yardımcı olurlar. Performans Çerezlerinin kullanımı sitenin performansının iyileştirilebilmesi için gereklidir Performans Çerezlerinin kimlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır. Performans Çerezlerinin elde ettiği tüm veriler isimsiz bir şekilde alınarak bir araya getirilir. İşlevsellik Çerezleri İşlevsellik Çerezleri, kişiselleştirilmiş çevrimiçi deneyim için “kullanıcı adı, kullandığınız dil, sayfa düzeni ayarları” gibi site kullanım tercihlerinizi hatırlanması amacıyla kullanılır. İşlevsellik Çerezleri; siteye üye olunduğu takdirde kullanılacak profil resmi ve kullanıcı adı gibi kimlik tanımlama unsurlarını içeren kişisel verilere erişebilir. İşlevsellik Çerezlerinin kullanılmasına izin verilmediği takdirde internet sitesinin performansı etkilenebilir ve bazı içeriklere erişiminiz engellenebilir. Hedefleme / Reklam Çerezleri Hedefleme ve Reklam çerezleri ziyaretçilerin ilgi alanlarına yakın içerikleri sunabilmek amacıyla kullanılır. Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak; hedefli reklamlar sunmak yahut ziyaretçinin ilgi alanı dışındaki reklamların görüntülenme sayısını kısıtlamak; reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir. Hedefleme ve Reklam Çerezleri “Üçüncü Taraf Çerezleri” olarak adlandırılan çerez türlerinden olup; bu çerezlerin birçok türü, ziyaretçileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir. Toplanan bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla siteye reklam veren üçüncü taraflarca ulaşılabilir niteliktedir.7. 3. TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLERIN SINIFLANDIRILMASI

8.  MODA MODAM olarak internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden 2. Maddede sayılan kişisel veri toplama yöntemleri doğrultusunda MODA MODAM ile paylaştığınız yahut MODA MODAM tarafından üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Veri’leriniz neler olduğu aşağıda kategorilendirilmiştir: Çerez Sağlayıcı Çerez İsmi Çerezin Amacı Çerez Süresi İşlevsel Çerezler Insider customDataSet-* Özel Segmentasyon depolama için kullanılır 30 gün Insider insdrSubsIdCreateDate Webpush Tokenı oluşturulma tarihini tutar 365 gün Insider campaignId-countdownId-until İçerisinde sayaç kullanılan bir info kampanyası varsa sayaç bilgisini tutar 1 saat Insider insdrSubsId Webpush Tokenını tutar 365 gün Insider ins-storage-version LocalStorage değerlerini worker'dan partner sitesine taşınması için gerekli iznin olup olmadığını tutar 365 gün Insider insdrAuth Gerektiğinde Insider API doğrulamaları için kullanılır Expiration is dynamic. Decided by partner Insider insdrDH Gerektiğinde Insider API doğrulamaları için kullanılır Expiration is dynamic. Decided by partner Insider migratedSDK Kayıt edilmiş sw sdk pathini tutar Insider push-request-sent Opt-in loglarının toplanmasında kullanılır Expiration is dynamic. Decided by partner Insider native-permission-impression Kullanıcnın bir native opt-in ekranı görüp görmediği bilgisini tutar 360 gün Insider insdrPushCookieStatus Opt-in ekranı gösterilmesinde kullanılır 1 gün Insider isVAPID WP Token'ının Vapid Anahtarıyla verildiğini teyit eder 365 gün Insider insdrPayloadComplete Kullanıcının tokenı olup olmadığını ve service worker transferi gerekip gerekmediğini tutar Expiration is dynamic. Decided by partner Insider ins-gaSSId Oturum bazlı loglamalar için özgün oturum bilgisini tutar Session Insider INSOPTOUT Kullanıcının opt-out bilgisini tutar 365 gün Insider first-permission-impression Kullanıcının herhangi bir opt-in ekranı görüp görmediği bilgisini tutar 365 gün Insider ins-test-cookie Kullanıcının ziyaret ettiğin browserın cookie desteği olup olmadığını tutar Session Emarsys scarab.visitor 1st-party versiyon. Bu çerez, ziyaretçileri oturumları esnasında ziyaretçi kimliğini saklayarak eşleştirir. 1 yıl Emarsys cdv scarab.visitor cookie'nin 3rd-party versiyonu 1 yıl Emarsys scarab.profile 1st-party versiyon. Bu çerez, kullanıcı profili bilgilerini, kullanıcının göz attığı ürünleri vb. depolar. Ayrıca komut dosyalarımızla ilgili performans metriklerini, ne kadar hızlı yüklendiğini, işlendiğini vb. tutar. Bu çerezde saklanan bilgiler şifrelenir. 1 yıl Emarsys xp scarab.profile cookie'nin 3rd-party versiyonu 1 yıl Emarsys scarab.mayAdd Bu iki 1st-party çerezi tıklama ve sepete eklemeleri izlemek için kullanılan oturum çerezleridir. session sonunda siliniyor Emarsys scarab.mayViewed Bu iki 1st-party çerezi tıklama ve sepete eklemeleri izlemek için kullanılan oturum çerezleridir. session sonunda siliniyor Emarsys s scarab.mayAdd ve scarab.mayViewed çerezlerine benzer işleve sahip 3rd-party çerez session sonunda siliniyor Hedefleme ve Reklam Çerezleri Google Analytics Analiz amaçlı tutulan çerezlerdir. Google Ads Reklamlama için tutulan çerezlerdir. Facebook Analiz amaçlı tutulan çerezlerdir. Facebook Ads Facebook reklamları için tutulan çerezlerdir. RTB House-Criteo Reklamlama için tutulan çerezlerdir. Performics Reklamlama için tutulan çerezlerdir. Performans Çerezleri Zorunlu Çerezler

9. ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ: İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız durumunda karşınıza çıkacak olan çerez bandı vasıtasıyla çeşitli kategorilerde yer alan çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler. Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dahilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkanları bulunmaktadır. Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme ve çerezlerden çıkma imkanına sahipsiniz. Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR Emarsys Emarsys System Fields – Do not track me Opting out of behavior tracking RTB http://rtbhouse.com/privacy.php Çerez ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması gerekebilir. Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir. Önemle belirtmemiz gerekir ki; çerez kullanımının kısıtlanması sitemizde yapacağınız işlemlerin de kısıtlanmasına sebebiyet verecektir. Özellikle “Birinci Taraf Çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin kullanımının kısıtlanması sitemizin bazı bölümlerine erişiminizi kısıtlayacaktır. Çerez kullanımının kısıtlanması yahut engellenmesi işlemleri ziyaretçiler tarafından istenilen herhangi bir zamanda kullanılabilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ MODA MODAM; ISO/IEC 27001, PCI DSS gibi uluslararası bilgi güvenliği standartları çerçevesinde ziyaretçilerin ve verisi işlenen 3. kişilerin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin ve/veya Mobil Uygulamamızın güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir. Personelin kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla mahremiyet ve bilgi güvenliği e-eğitimleri sağlanır. Personelin bilgi güvenliği ile ilgili sorumlukları yazılı olarak taahhüt altına alınır. Politika ve prosedürlere uygunsuzluklar tespit edilirse disiplin süreçleri işletilir. Veri sızıntılarını tespit etmek amaçlı altyapı sistemleri bulunmaktadır. Uygulama ve servis seviyesinde verilerin güvenliği şifreli protokol kullanımı, güvenlik duvarları ve erişim kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Veriler sınıflandırılarak etiketlenir. Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma sağlanacak şekilde fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgi sistemlerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır. Veri kayıplarına karşı veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel veriler yedeklenir. Bilgi sistemleri düzenli olarak güvenlik zafiyet taramalarına tabi tutularak, tespit edilen zafiyetler giderilir. MODA MODAM; bilgi güvenliği hususunda çalışanlarının ve anlaşmalı olduğu tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti taşımaları ve yeterli farkındalığa sahip olmaları için gerekli tüm önlemleri almaktadır. MODA MODAM, tüm çalışanlarının işe başlangıç ve sonraki aşamalarda bilgi güvenliği hakkında eğitim almasını ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar. Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin ve/veya mobil uygulamamız güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Bilgi güvenliğinin ihlali söz konusu olursa, uygunsuzluklar vakit kaybetmeksizin tespit edilir; ortadan kaldırılması ve tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınır. MODA MODAM, bilgi güvenliği ihlalleriyle karşılaştığı takdirde, bu ihlallerden sorumlu olan kişi ya da kişilere karşı tüm yasal hakları saklı tutar. İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler MODA MODAM bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda MODA MODAM’nin Kişisel Verileri Koruma ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir. MODA MODAM Kurumsal Politikalarına Hakkımızda linki (https://www.modamodam.com/sss ) üzerinden ulaşabilirsiniz.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kişisel veri sahipleri, MODA MODAM ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur. Kişisel veri sahibi, MODA MODAM’ye kişisel verilerini sağladığı diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirecek ve kişisel verilerinin MODA MODAM tarafından bu Bildirimde belirtildiği şekilde (transfer ve açıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüdür. KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri; • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.modamodam.com/iletisim adresindeki numaralardan arayarak , başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Şirket’in “Mevlana Mh. Fesleğen Sk. No:3/23 Talas/KAYSERİ ” adresine ulaştırabilir veya formun imzalı bir nüshasını [email protected] mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. MODA MODAM, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda; • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, • Talep konunuzun, Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde MODA MODAM’ye iletmeniz durumunda MODA MODAM, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MODA MODAM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

MODA MODAM İLETİŞİM BİLGİLERİ: MODA MODAM Adres: MODA MODAM | Genel Merkez

Mevlana Mh. Fesleğen Sk. No:3/23 Talas/KAYSERİ

Telefon: 0850 255 77 99 (MODA MODAM Müşteri Hizmetleri, haftanın 7 günü 08.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.)

E-posta: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.